Statement veilige kerk

Jeugd

Iedereen heeft recht op een fijne, veilige plek in de kerk. Gelukkig voelt dat vaak zo en hoef je daar niet over na te denken. Maar het is ook niet vanzelfsprekend dat kinderen en jongeren veilig zijn of zich veilig voelen. Ook binnen een kerkelijke gemeente kunnen kinderen slachtoffer zijn (geweest) van geweld, pesten of (seksueel) misbruik.  

Voor de jeugd is door De Lichtbron Floris van der Meulen aangesteld als vertrouwenspersoon.  

Het is voor jou als jongere belangrijk om te weten dat als er iets is gebeurd dat je een rottig gevoel geeft, iets dat echt niet oké voelt, je hier altijd over mag praten. Als iemand je pijn doet of iemand aan je zit terwijl dat niet goed voelt, is dat nooit jouw schuld. Niemand mag dat doen. Je kunt dan hulp krijgen, je bent niet alleen.  

Heb je zorgen, zijn er dingen gebeurd waar je in vertrouwen over wil praten neem dan contact op met Floris. Het kan (te) moeilijk zijn om zomaar met iemand te praten die je niet kent. Je kunt daarom ook een volwassene in de kerk om hulp vragen die je wel kent, bijvoorbeeld een jeugdleider of iemand die je vertrouwt. Zij kunnen samen met jou kijken wat de vertrouwenspersoon voor jou kan doen.  

Floris is er ook voor volwassenen in de gemeente die in vertrouwen hun zorgen willen delen over een kind of jongere in de gemeente. 

Wil je praten of heb je vragen? Neem dan contact op.

Floris van der Meulen

Volwassenen

In het licht van de liefde van God voor deze wereld willen wij als kerk altijd een veilige plek zijn voor iedereen. Alle mensen moeten zich welkom en thuis kunnen voelen. Als kerk weten we ook dat er veel onrecht is en dat er zaken niet goed gaan, ook in de omgang met elkaar. De Lichtbron heeft als vertrouwenspersoon volwassenen Hanne van Dijk-Pen. U kunt ook informatie inwinnen of een (anonieme) melding doen bij meldpuntmisbruik.nl, een landelijk samenwerkingsinitiatief van CGK, NKV en vGKN kerken. 

Contactpersoon

Ben je beschadigd door de kerk?

Mogelijk ben je op je levensweg beschadigd door de kerk, een kerkelijke gemeenschap of door kerkelijke ambtsdragers. We komen dan graag met jou in contact om samen te kijken wat jij nodig hebt voor heling en herstel. Je kunt daarvoor contact opnemen met ds. Jan van Houwelingen. 

Contactpersonen