Anbi & Giften

De Lichtbron is ANBI geregistreerd. ANBI betekent dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Hierdoor ontvangen wij als kerk fiscale voordelen wanneer mensen een gift of schenking geven, maar ook de gever kan de giften aftrekken van de inkomstenbelasting.

Per 1 januari 2024 is De Lichtbron een samenwerkingsgemeente van de NGK en CGK, waarbij elke gemeente verbonden blijft aan het eigen kerkgenootschap.
Klik hier voor de ANBI gegevens van de NGK.

Klik hier voor de ANBI gegevens van de CGK.

Voor het doen van een gift kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens:
Bankrekeningnummer (IBAN):
t.n.v. ,¬†onder vermelding van: “Gift”.