Anbi & Giften

De Lichtbron is ANBI geregistreerd. ANBI betekent dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Hierdoor ontvangen wij als kerk fiscale voordelen wanneer mensen een gift of schenking geven, maar ook de gever kan de giften aftrekken van de inkomstenbelasting.

Per 1 januari 2024 is De Lichtbron een samenwerkingsgemeente van de NGK en CGK, waarbij echter elke gemeente verbonden blijft aan het eigen kerkgenootschap. De 2 gemeenten zijn juridisch 2 rechtspersonen en hebben elk hun eigen RSIN-nummer bij de fiscus.

Klik hier voor de ANBI gegevens van de NGK (Anbi RSIN 006298163)

Klik hier voor de ANBI gegevens van de CGK (Anbi RSIN 002703427)

 

Voor het doen van een gift kunt u onder vermelding van ‘gift’ gebruik maken van onderstaande gegevens:

De bankrekeningnummers van de Nederlandse Gereformeerde kerk zijn:

  • NL12RABO0376702443 t.n.v. de Nederlandse Gereformeerde Kerk Zutphen

en:

  • NL90INGB0000845501 t.n.v. de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Zutphen (nog oude naamgeving)

Het bankrekeningnummer van de Christelijk Gereformeerde kerk is: 

NL93RABO0376798955 t.n.v. de Christelijk Gereformeerde Kerk.