Het Leerhuis

Het Leerhuis Zutphen is een plek om met elkaar meer te leren over God en de Bijbel. Het doel is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei. Daardoor wordt de relatie met God de Vader, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest verdiept en versterkt. Daarvoor bieden we een aantal activiteiten aan die toegankelijk zijn voor iedereen.

Met elkaar:

• Leren we over het christelijk geloof
• Oefenen we ons in christelijke vaardigheden
• Ontwikkelen we onze gaven en talenten
• Ontdekken wij wie we zijn in de wereld
• Zoeken we verbinding en ontmoeting

De activiteiten vinden steeds plaats in De Lichtbron aan de Willem Dreesstraat te Zutphen.

Voor vragen of aanvullende informatie:
leerhuis@delichtbron-zutphen.nl

Jaap Spoelstra en Annemieke Wesseling

"De stad van God" (Augustinus) tegenover "De stad van de mens" (Harvey Cox)

Op 11 maart 2024 hoopt Wim Groenewegen dit onderwerp voor ons in te leiden en te bespreken. Wim gaat eerst in op de situatie in het Romeinse Rijk rond 400. Het gaat slecht. Er heerst angst. Is dit het einde van de wereld? Augustinus reageert op die angst in zijn boek De Civitate Dei: Het koninkrijk van God is niet afhankelijk van het Romeinse Rijk. God zelf zal zijn kerk beschermen.
In onze tijd zijn ook veel spanningen, zorg en angst. Ook nu zijn er theologen die richting willen geven, bijvoorbeeld Harvey Cox, protestants Amerikaans theoloog. In 1965 verscheen zijn boek The Secular City waarin hij zijn kaarten zet op de voortschrijdende secularisatie. Wim vergelijkt de visies van Augustinus en Cox.
In een gesprek aan het einde van de avond gaan we dieper in op de invloed/betekenis voor ons van de verschillende visies van deze theologen.

Wim Groenewegen is na zijn studie geschiedenis (eerstegraads) werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs als docent en bestuurder. Sinds 2013 is hij docent kerkgeschiedenis bij Theologische Vorming voor Gemeenteleden vanuit Rijssen. Een quote van hem: “Open ogen naar het verleden geven licht op het heden en helpen keuzes maken voor de toekomst.”

Cursusleider: Wim Groenewegen

Datum: maandag 11 maart, 19:30 uur

Geloofsverdediging: twijfel, gevaar of kans?

Op maandag 18 maart vanaf 19.30 uur zal Chris van Vliet de leerhuisavond verzorgen. Deze avond zal het omgaan met twijfels en kritische vragen rondom het christelijk geloof centraal staan. 
Wat als mijn collega’s religie wegzetten als iets voor domme, onontwikkelde mensen? Wat als mijn dochter de Bijbel niet meer aanvaardt als het Woord van God, maar simpelweg bestempelt als mensenwerk? Wat als een dierbare het niet meer kan opbrengen om te geloven, vanwege alle ellende, waar God niets aan doet. 
Op deze avond zullen niet allerlei kant-en-klare antwoorden centraal staan die je uit je hoofd moet leren. We zullen stilstaan bij een manier om ook zonder alle antwoorden paraat te hebben toch in gesprek te blijven over de meest wezenlijke zaken in het geloof en leven.
De Bijbel spreekt over ontzag voor God als het begin van wijsheid (Spreuken 9:10). De beroemde filosoof Descartes noemt twijfel het begin van wijsheid. Kunnen deze twee zienswijzen samengaan? Brengt twijfel het ontzag voor de Heer in gevaar, of is het juist een kans? Na de inleiding gaan we zelf aan de slag.
We zien u graag!

Cursusleider: Chris van Vliet

Datum: maandag 18 maart, 19:30 uur