Advent

Tijdens de adventsperiode (de 4 zondagen vóór kerst) leven we toe naar de komst van de Redder van de wereld: de geboorte van Jezus Christus. Op deze zondagen wordt een bloemstuk opgebouwd. Dit jaar wordt gewerkt naar een idee van de PKN.

stuk adventsweek 1

aankondiging van een nieuwe tijd

Jozef en Maria gaan voor de volkstelling op reis naar Bethlehem, daar zal Jezus geboren worden. Hiermee gaat de profetie uit het bijbelvers Micha 5:1 uit in vervulling: uit Bethlehem komt iemand voort die over Israël zal heersen.
Ook in andere profetieën is de geboorte van Jezus voorspeld. Het is de aankondiging van een nieuwe tijd.

Dit bloemstuk beeldt de aankondiging van een nieuwe tijd uit, het is een opkomende zon. Hierbij staat het bijbelvers Lucas 1:5-25 centraal waarin de geboorte van Johannes de Doper aangekondigd wordt. Johannes is de aankondiger van Jezus en zijn reddingswerk.

Nu is de zon nog klein, hij komt op. De vrucht die ervoor ligt is in wol gewikkeld, veilig en beschermd.
Het moet nog tot bloei komen.

2e advent totaal

De opkomende zon is al iets groter geworden. De schelp met het licht in het water beeldt uit: dopen met het licht.

stuk adventsweek 2

dopen met het licht

Maria, een gewoon meisje, wordt door God gekozen om de moeder van Zijn zoon te worden. Zij kiest ervoor te doen wat God van haar vraagt en is daar dankbaar voor. Ook Johannes roept de mensen in zijn tijd op om te kiezen voor God, te breken met hun oude leven en zich te laten dopen.

 

stuk adventsweek 3

deel het brood met elkaar

Dit adventsstuk hoort bij het thema ‘Tel je mee?’ Hierin staat centraal wie de belangrijkste is, en dat is degene die de ander dient!

Bij dit stuk past lied 456 uit het Nieuwe Liedboek: Wat moeten we doen totdat Jezus terugkomt? ‘Deel met elkaar het brood van alledag,
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag’.

Een oproep om uit te zien naar Jezus’ komst en te delen van wat God ons geeft! 

Het groen van de boom staat voor hoop, we verwachten Jezus’ terugkomst. Het licht wordt steeds sterker.

3e advent totaal

De zonnestralen worden langer en talrijker. Jezus’ komst nadert!

4e advent met boom

stuk adventsweek 4

uitzien naar de Redder

‘Met hart en ziel maak ik Hem groot en zing ik om God, mijn bevrijder.’ (LvdK lied 157c)

‘Verborgen in de bol
groeiend naar licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.’

Gods dienaar die door niemand werd gezien, maar die ons vrede bracht. Hij werd veracht, gemeden, verguisd, geminacht. Hij droeg ons lijden, onze ziekten, werd verslagen en vernederd.
Aan Hem is de macht van de Heer geopenbaard, naar Hem zien wij uit!
(Jes. 53:1-6)

 

kerststuk

Glorie!

‘In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen’ Joh.1:4

De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf.

 

De zon is helemaal opgekomen en straalt in al zijn glorie!

foto kerststuk