Over De Lichtbron

Tot 2008 gingen de leden van de gereformeerde kerk vrijgemaakt voor hun kerkdiensten en andere activiteiten naar de Halterstraat in de stad. Bij nummer 12 stond tot voor kort op de gevel ‘Gereformeerde Kerk’. Dit gebouw, hoewel mooi centraal gelegen, voldeed niet meer aan onze wensen en de gemeente was heel blij dat ze een kerkgebouw aan de Willem Dreesstraat konden laten bouwen. Architect Jan Borkent uit Apeldoorn heeft het kerkgebouw ontworpen en eind 2008 is deze in gebruik genomen onder de naam ‘Het Lichtpunt’.

De Christelijke Gereformeerde Kerk Zutphen heeft sinds 1954 het kerkgebouw op de hoek van de Hobbemakade en de Warnsveldseweg gebruikt. Dit kerkgebouw op deze prachtige locatie kreeg de naam ‘De Bron’.

Het Lichtpunt en De Bron werken al sinds tientallen jaren samen. Toen deze samenwerking intensiever werd is besloten de middagdiensten gezamenlijk te beleggen. Enige tijd afwisselend in beide kerkgebouwen maar sinds de laatste jaren in het gebouw aan de Willem Dreesstraat.

Op 1 januari 2024 zijn de beide gemeenten samengevoegd en gaan verder als Gereformeerde Samenwerkingsgemeente De Lichtbron. Gezien het aantal leden is besloten dat het gebouw ‘Het Lichtpunt’ gebruikt zal worden voor de zondagse erediensten. Vanaf 1 januari 2024 heeft dit gebouw ook een nieuwe naam, een mooie samenvoeging van de namen van de beide kerkgebouwen: De Lichtbron.

De Lichtbron.

Naast een grote kerkzaal met 350 makkelijk te verwijderen stoelen, zijn er nog vijf ruimtes in het gebouw die gebruikt worden voor de crèche, vergaderingen, kinderactiviteiten en andere doeleinden. In de zaal die tijdens de diensten als crèche wordt gebruikt is een mooie wandschildering aangebracht. De ruime hal geeft toegang tot alle zalen en is uitgerust met een bar met keuken erachter. Het gebouw is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

In de grote kerkzaal staat een vleugel en boven op het balkon een orgel (waarover hieronder meer). In 2019 is de audio- en videoinstallatie helemaal vernieuwd, zodat uitzendingen over het internet geen probleem zijn. Ook komt hierdoor het geluid van de diverse muziekbands beter tot z’n recht. 

Via de mooie wenteltrap in de hal (met imposante kroonluchter), kom je op de vide, waar een chillplek voor jongeren is ingericht. Een deur geeft toegang tot het balkon van de kerkzaal, en dus ook tot het orgel.

Naast het kerkgebouw is aan de ene kant een parkeerplaats voor 20 auto’s en aan de andere kant wordt er gewerkt in en aan de moestuin. Op het dak tenslotte liggen 40 zonnepanelen.

Het gebouw, of delen ervan, kan gehuurd worden. Bij de verhuurtarieven zijn alle details te vinden.

De Lichtbron

De doopschaal

Bij het dopen van kinderen of volwassenen wordt in het Lichtpunt gebruik gemaakt van de doopschaal. Deze doopschaal heeft een vaste plaats voor in de kerkzaal. Hij is gemaakt door Nella Francke, en zij heeft er de volgende uitleg bij:

  • De bloedrode letters ‘je bent van God m’n kind’ verwijzen naar het bloed van de Here Jezus, dat voor ons heeft gevloeid. Daardoor worden onze zonden vergeven en mogen wij Gods kind zijn.
  • Het blauw in de schaal is een teken van water, in dit geval “levend water”. Wij worden door dit water in de doop schoongewassen van onze zonden.
  • De doopschaal heeft de vorm van een ei: hieruit ontstaat nieuw leven.
  • De onderkant van de doopschaal telt 12 “ribben”. Dit is in de bijbel een belangrijk getal. Het geeft onze verbondenheid weer met het volk van God: 12 stammen, 12 discipelen, 12 broden. Ook is 3×4 12, waar de drie staat voor de Drie-eenheid van God en de vier voor de vier windstreken: God is er voor de hele wereld. De schaal zweeft als het ware op deze vier “ribben”.
  • De doopschaal is gekanteld: de inhoud is voor iedereen in de kerkzaal zichtbaar. Als de ouders de doopvragen beantwoorden, waarbij ze beloven hun kind als een kind van God op te willen voeden, wordt de hele gemeente daarbij aangesproken. Ieder in de kerk is bereid om dit kind en deze ouders te helpen en te steunen.

Deze schaal vertelt dus een verhaal: Je bent van God, Hij is je Vader en Hij houdt van jou. 

De doopschaal

Jij bent van God m’n kind
je kwaad wordt weggewassen
in Christus’ zuiver bloed
Hij maakt weer alles goed.

Het orgel

Bij de bouw van het Lichtpunt in 2008, is er ook een orgel in de kerkzaal geplaatst, een mechanisch pijporgel, oorspronkelijk gebouwd door orgelbouwer James Nicholson uit Newcastle on Tyne.

Het orgel stond oorspronkelijk in de New Methodist Church in Engeland. Daar werd het gedemonteerd en overgebracht naar Nederland, waar orgelrestaurateur Fokke Rinke Feenstra uit Grootegast het orgel volledig heeft gerestaureerd.
Op een tweetal messing platen die links en rechts van de speeltafel zijn aangebracht, is een deel van de geschiedenis van het orgel gedocumenteerd.

Aangezien de hele orgelkast verloren was gegaan, bood dit Fokke Rinke Feenstra de unieke mogelijkheid een orgelkast te ontwerpen die past bij het interieur van Het Lichtpunt. De kast vertoont trekken van de ‘Victoriaanse Stijl’ maar past toch in het moderne interieur van Het Lichtpunt. Op advies van organist Sietze de Vries uit Niezijl is de dispositie van het orgel uitgebreid en aangepast.

Het gerestaureerde orgel, zoals het nu in het Lichtpunt staat, heeft in totaal 15 registers, verdeeld over twee klavieren en een pedaal.

Op vrijdag 28 augustus 2009 heeft Sietze de Vries een ‘ingebruiknameconcert’ gegeven, waarna het orgel officieel werd overgedragen aan de kerkenraad en de commissie van beheer van het Lichtpunt.

Het gerestaureerde orgel

Muurschildering

In 2009 heeft Liesbeth Andringa een wandvullende schildering gemaakt voor één van de bijzalen. De wens was een muurschildering die geschikt zou zijn voor alle doelgroepen en die liefst ook nog een relatie zou hebben met de naam van de kerk en de stad waarin we wonen, Zutphen. De sfeer moest warm en uitnodigend zijn, want de zaal heeft een glazen wand die grenst aan de entree van de kerk. 

Zutphen is een oude ommuurde stad met veel torens. Liesbeth wilde tussen die oude muren iets laten zien van het verlangen naar de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, waar in het laatste bijbelboek over wordt gesproken. God woont in die stad onder de mensen, en Jezus is de uitnodigende poort waardoor je die stad binnen mag gaan. De stad is van ver het lichtpunt.

Als spelelement zijn in de muur spiegels verwerkt. Ook kunnen twee gedeelten in de muur worden opengeklapt. Dan blijken het ineens schoolborden te zijn waarop je lekker kunt krijten.