Hart voor de wereld

We zijn ervan overtuigd dat ons geloof niet alleen in woorden tot uiting moet komen. Graag laten we dat ook zien in wat we doen. We dragen veel hulpverleningsprojecten een warm hart toe, maar een aantal projecten in Zutphen ondersteunen we actief. Actief wil zeggen dat we in onze samenkomsten op zondag voor zo’n project kunnen collecteren en dat we elkaar betrekken bij de activiteiten die plaatsvinden. Door Corona zijn voorgenomen activiteiten vertraagd maar nu de maatregelen gelukkig zijn beëindigd worden verschillende zaken weer opgepakt.

De vijf projecten waar we actief bij betrokken zijn, lichten we er graag even uit. Voor al deze projecten geldt dat je van harte welkom bent ons werk te steunen door middel van gebed, financieel of door daadwerkelijk mee te helpen. 

Voedselbank Zutphen

Tegenslag kan iedereen overkomen. En soms is die tegenslag zo groot dat iemand het niet redt om rond te komen. In die situaties is het fijn dat de Voedselbank er is, om (tijdelijk) in levensonderhoud te voorzien. Als diaconie van Het Lichtpunt dragen we al een aantal jaren bij aan de bevoorrading van de Voedselbank Zutphen, met name als het gaat om fruit. We collecteren voor de Voedselbank tijdens de biddag-dienst (een bijzondere kerkdienst op de tweede woensdag in maart waarin we God om een zegen vragen over alles wat groeit). Dit jaar hebben we dat uitgebreid met een extra collecte in augustus zodat we onze bijdrage kunnen vergroten. 

Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Je verlaat je huis en je land om een veilige plek elders te vinden. Maar hoe ziet je leven eruit als je huis en haard hebt verlaten? Wat is je toekomstperspectief? Hoe zit het met de dagelijkse voorzieningen, met zorg en onderwijs? Sinds 2014 is vanuit de gezamenlijke Zutphense kerken, waaronder onze kerk en de Bron (de christelijk gereformeerde kerkgemeenschap in Zutphen), een werkgroep actief om de hulp aan vluchtelingen door vrijwilligers vanuit de kerken, te coördineren. Binnen deze werkgroep Kerk en Vluchteling is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat maatschappelijke en juridische hulp noodzakelijk is. Op 26 januari 2020 hebben de kerkenraden van zowel de Bron als onze kerkgemeenschap het charter van Groningen getekend en zich daarmee aangesloten bij een netwerk van Charter-kerken die het werk van stichting INLIA (= Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) steunen. Deze stichting is een dienstverlenende organisatie voor kerken die zich het lot van vluchtelingen en asielzoekers in nood aantrekken.  
Er wordt minstens 3 keer per jaar tijdens een dienst voor Vluchtelingenwerk gecollecteerd. Ongeveer tweederde daarvan is bestemd voor de activiteiten voor vluchtelingen van de werkgroep Kerk en Vluchteling. Met het derde deel steunen we het werk van stichting INLIA.

Maaltijdenproject

In 2019 ontstonden plannen om bij te dragen aan het Maaltijdenproject, Sociaal Restaurant Wélkom aan Tafel, van onze “buren” van de Evangelische Gemeente Zutphen. In hun gebouw wordt elke maandagavond en in de oneven weken ook op woensdagavond, om 18.00 uur een heerlijke, eenvoudige, voedzame en gezonde maaltijd op tafel gezet. Een team van enthousiaste vrijwilligers kookt voor 25 tot 30 gasten. Door sponsors en donaties kan het bedrag om aan tafel te schuiven laag blijven. Met onze deelname aan het project willen we daaraan bijdragen. Daarnaast willen we samen met de organisatoren kijken of we een extra avond kunnen “bemensen” en bekostigen. Door Corona zijn de plannen, die begin 2020 zijn gepresenteerd, in de ijskast beland. Maar inmiddels kunnen we weer nadenken over voortzetting hiervan. In onze zondagse samenkomsten collecteren we drie keer per jaar voor het Maaltijdenproject.

Klusreis

Al meer dan tien jaar wordt er een klusreis georganiseerd. Het was het eerste samenwerkingsproject met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zutphen (kerkgebouw De Bron aan de Hobbemakade). Doel van deze klusreizen is om praktische hulp te verlenen. De werkzaamheden zijn divers: het renoveren van sanitaire groepen, schilderen, behangen, gordijnen naaien, hulp in de zorg aan ouderen en helpende handen in het bijzonder onderwijs.
We werkten al in bejaardentehuizen, een verslavingskliniek, bij zendingsprojecten onder zigeuners, bij de bouw van een kerk. We zijn hierbij ook geholpen door o.a. donaties van Stichting Zutphense HAND.

De reis en het verblijf worden door de klussers zelf bekostigd en er wordt om financiële en geestelijke steun gevraagd aan de kerkleden in Zutphen.
Elke keer worden we weer getroffen door de grote gastvrijheid die we van christenen elders ontvangen. Na elke klusreis komen we zelf blij en positief gestemd terug. Een feest om met de daad uit te delen van wat wij van Jezus krijgen.

In de Corona periode was het niet mogelijk fysiek hulp te verlenen. Dit jaar hebben we financiële hulp gegeven voor medicijnen en voedsel. We hopen zo snel mogelijk weer fysiek te kunnen ondersteunen. Wil je meedoen om te klussen (iedereen is welkom, van jong tot ouder, van binnen en buiten de kerk), meld je dan aan.

Helpen waar nodig

Verre Naasten en Oekraïne Zending

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland.

Oekraïne Zending (OZ) is het regionale samenwerkingsverband van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) uit de provincies Gelderland en Flevoland. Zij is onderdeel van Verre Naasten en de twee stichtingen werken samen en ondersteunen ons in onze roeping om het geloof wereldwijd te delen. 

Sinds 1992 wordt er hulp verleend bij het kerkelijk opbouw- en mission-werk van de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC). Zij zijn lokaal aanwezig, weten wat er nodig is en welke aanpak het beste is. Op dit moment zijn er zeven gemeenten van de UERC in Oekraïne waar wij mee samenwerken. Ze zijn voor ons een voorbeeld. In hoe ze gemeente zijn, in hun hulpverlening naar elkaar en naar buiten, in hun bereidheid te delen ondanks hun beperkte financiële middelen. Dit motiveert ons onze woorden om te zetten in daden.

Naast de steun aan deze kerkgemeenschap, worden er diverse projecten ondersteund:

  • het seminarie in Kiev, waar mensen worden opgeleid tot predikant of jeugdwerker,
  • kerkplanting en kerkbouw,
  • jeugdprojecten bij o.a. zomerkampen,
  • hulpverleningsprojecten door o.a. het leveren van rolstoelen, hulp aan ouderen, hulp aan oorlogsslachtoffers,
  • sociale projecten voor o.a. The Right Way-verslavingskliniek of Baby Sun-hulp voor kinderen met het syndroom van Down of een autistische stoornis.

Onze kerkelijke gemeente in Zutphen heeft jarenlang bijgedragen, d.m.v. financiën, contacten en bezoeken. Samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk heeft onze klusgroep in Oekraïne meegebouwd aan het verslavingscentrum The Right Way en aan de kerk in Kiev. 

Door omstandigheden hebben we onze financiële bijdrage stop moeten zetten, maar we hopen vanaf het voorjaar 2022 weer mee te kunnen doen.

Kiev
Oekraïnezending

Andere projecten

Dit voorjaar werd het plan geboren om jongeren meer bij onze projecten te betrekken. Incidenteel gebeurt dit wel, bijvoorbeeld tijdens de Kerstmaaltijd voor onze buren van Tactus, en bij de klusreis, maar we willen hier graag op een structurele manier een invulling aan geven. Mooi voor jongeren om wat werk- en/of levenservaring op te doen en met elkaar dingen op te pakken. Verder willen we vanuit de diaconie blijvend bouwen aan een relatie met onze buren van Tactus. Door ook daarvoor te collecteren kunnen we hier op verschillende manieren invullen aan geven. Denk aan het kerstdiner in 2019, de buddyboxen tijdens de lockdown in 2020 en de tulpenactie dit voorjaar.

Hart voor de wereld

We zijn ervan overtuigd dat ons geloof niet alleen in woorden tot uiting moet komen. Graag laten we dat ook zien in wat we doen. We dragen veel hulpverleningsprojecten een warm hart toe, maar een aantal projecten in Zutphen ondersteunen we actief. Actief wil zeggen dat we in onze samenkomsten op zondag voor zo’n project kunnen collecteren en dat we elkaar betrekken bij de activiteiten die plaatsvinden. 

De vijf projecten waar we actief bij betrokken zijn, lichten we er graag even uit. Voor al deze projecten geldt dat je van harte welkom bent ons werk te steunen door middel van gebed, financieel of door daadwerkelijk mee te helpen. 

Voedselbank Zutphen

Tegenslag kan iedereen overkomen. En soms is die tegenslag zo groot dat iemand het niet redt om rond te komen. In die situaties is het fijn dat de Voedselbank er is, om (tijdelijk) in levensonderhoud te voorzien. Als diaconie van De Lichtbron dragen we al een aantal jaren bij aan de bevoorrading van de Voedselbank Zutphen, met name als het gaat om fruit. We collecteren voor de Voedselbank tijdens de biddag-dienst (een bijzondere kerkdienst op de tweede woensdag in maart waarin we God om een zegen vragen over alles wat groeit) en als het nodig is nog vaker. Ook wordt er meegedaan aan de extra acties (bijv. bij supermarkten), die georganiseerd worden als dat nodig is voor voorraden van de voedselbank.

Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Je verlaat je huis en je land om een veilige plek elders te vinden. Maar hoe ziet je leven eruit als je huis en haard hebt verlaten? Wat is je toekomstperspectief? Hoe zit het met de dagelijkse voorzieningen, met zorg en onderwijs? Sinds 2014 is vanuit de gezamenlijke Zutphense kerken, waaronder ook De Lichtbron, een werkgroep actief om de hulp aan vluchtelingen door vrijwilligers vanuit de kerken, te coördineren. Binnen deze werkgroep Kerk en Vluchteling is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat maatschappelijke en juridische hulp noodzakelijk is. Op 26 januari 2020 hebben de kerkenraden van toen nog De Bron en Het Lichtpunt het charter van Groningen getekend en zich daarmee aangesloten bij een netwerk van Charter-kerken die het werk van stichting INLIA (= Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) steunen. Deze stichting is een dienstverlenende organisatie voor kerken die zich het lot van vluchtelingen en asielzoekers in nood aantrekken.  
Er wordt minstens 3 keer per jaar tijdens een dienst voor Vluchtelingenwerk gecollecteerd. Ongeveer tweederde daarvan is bestemd voor de activiteiten voor vluchtelingen van de werkgroep Kerk en Vluchteling. Met het derde deel steunen we het werk van stichting INLIA.

Maaltijdenproject

We dragen als Lichtbron bij aan het Maaltijdenproject. Dit is het sociaal restaurant ‘Welkóm aan Tafel’, van de Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ).

In hun gebouw (Gerard Doustraat 80 a) wordt in de oneven weken op woensdagavond, om 18.00 uur een heerlijke, eenvoudige en voedzame maaltijd op tafel gezet. Een team van enthousiaste vrijwilligers kookt voor 25 tot 30 gasten. Door sponsors en donaties kan het bedrag om aan tafel te schuiven laag blijven. Met onze deelname aan het project willen we daaraan bijdragen.

Behalve dat er geregeld gecollecteerd wordt voor dit doel kun je ook praktisch de handen uit steken: je kunt je aanmelden om mee te werken met de groep vrijwilligers die koken en gastheer/gastvrouw zijn bij dit mooie project. Interesse? Geef je op bij de diaconie!

Wil je mee-eten? Aanmelden kan bij Rob de Boer van de EGZ tot woensdag 12.00 uur. Bel of bericht hem via 06-21852443. Kosten € 6 per persoon.

Klusreis

Al meer dan tien jaar wordt er een klusreis georganiseerd. Het was het eerste samenwerkingsproject van De Bron en Het Lichtpunt. Doel van deze klusreizen is om praktische hulp te verlenen. De werkzaamheden zijn divers: het renoveren van sanitaire groepen, schilderen, behangen, gordijnen naaien, hulp in de zorg aan ouderen en helpende handen in het bijzonder onderwijs.
We werkten al in bejaardentehuizen, een verslavingskliniek, bij zendingsprojecten onder zigeuners, bij de bouw van een kerk. We zijn hierbij ook geholpen door o.a. donaties van Stichting Zutphense HAND.

De reis en het verblijf worden door de klussers zelf bekostigd en er wordt om financiële en geestelijke steun gevraagd aan de kerkleden in Zutphen.
Elke keer worden we weer getroffen door de grote gastvrijheid die we van christenen elders ontvangen. Na elke klusreis komen we zelf blij en positief gestemd terug. Een feest om met de daad uit te delen van wat wij van Jezus krijgen.

In 2023 in juni geklust bij een Roma-gemeenschap in Servië. Er is gewerkt aan het dak van het wijkcentrum en de omgeving er omheen is opgeknapt met bestrating en schuttingen. Ook is er een speeltuintje gemaakt. Belangrijk was ook het contact met de bewoners. Dit jaar werkten er veel jongeren mee! Wil je ook een keer meedoen om te klussen? Meld je dan aan. Iedereen is welkom, van jong tot ouder, van binnen en buiten de kerk.

Helpen waar nodig

Verre Naasten en Oekraïne Zending

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland.

Oekraïne Zending (OZ) is het regionale samenwerkingsverband van de Nederlands Gereformeerde Kerk uit de provincies Gelderland en Flevoland. Zij is onderdeel van Verre Naasten en de twee stichtingen werken samen en ondersteunen ons in onze roeping om het geloof wereldwijd te delen. 

Sinds 1992 wordt er hulp verleend bij het kerkelijk opbouw- en mission-werk van de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC). Zij zijn lokaal aanwezig, weten wat er nodig is en welke aanpak het beste is. Op dit moment zijn er zeven gemeenten van de UERC in Oekraïne waar wij mee samenwerken. Ze zijn voor ons een voorbeeld. In hoe ze gemeente zijn, in hun hulpverlening naar elkaar en naar buiten, in hun bereidheid te delen ondanks hun beperkte financiële middelen. Dit motiveert ons onze woorden om te zetten in daden.

Naast de steun aan deze kerkgemeenschap, worden er diverse projecten ondersteund:

  • het seminarie in Kiev, waar mensen worden opgeleid tot predikant of jeugdwerker,
  • kerkplanting en kerkbouw,
  • jeugdprojecten bij o.a. zomerkampen,
  • hulpverleningsprojecten door o.a. het leveren van rolstoelen, hulp aan ouderen, hulp aan oorlogsslachtoffers,
  • sociale projecten voor o.a. The Right Way-verslavingskliniek of Baby Sun-hulp voor kinderen met het syndroom van Down of een autistische stoornis.

De Bron en Het Lichtpunt hebben gezamenlijk, al jarenlang voordat zij samen De Lichtbron werden, bijgedragen d.m.v. financiën, contacten en bezoeken. De gezamenlijke klusgroep heeft in Oekraïne meegebouwd aan het verslavingscentrum The Right Way en aan de kerk in Kiev. 

Op dit moment is de situatie in Oekraïne natuurlijk bijzonder moeilijk. Er zijn echter goede, rechtstreekse contacten en we kunnen financiële hulp verlenen aan plaatselijke initiatieven voor opvang van vluchtelingen uit het frontgebied. Afgelopen winter is er een bus gedoneerd waarmee vluchtelingen en voedselpakketten vervoerd kunnen worden en zijn er maar liefst 28 generatoren naar Oekraïne gebracht, o.a. voor een ziekenhuis.  Verder ondersteunen we financieel  ouderen in Rive zodat zij rond kunnen komen, en  in Ruda wordt een project ondersteund van rolstoelen en rollators voor oorlogsslachtoffers.

Kiev
Oekraïnezending

Andere projecten

Dit voorjaar werd het plan geboren om jongeren meer bij onze projecten te betrekken. Incidenteel gebeurt dit wel, bijvoorbeeld tijdens de Kerstmaaltijd voor onze buren van Tactus, en bij de klusreis, maar we willen hier graag op een structurele manier een invulling aan geven. Mooi voor jongeren om wat werk- en/of levenservaring op te doen en met elkaar dingen op te pakken. Verder willen we vanuit de diaconie blijvend bouwen aan een relatie met onze buren van Tactus. Door ook daarvoor te collecteren kunnen we hier op verschillende manieren invulling aan geven. Denk aan buddyboxen tijdens de lockdown in 2020, een  tulpenactie en er is twee keer een diner georganiseerd. En we hebben meer plannen voor de toekomst!