Het Leerhuis

Het Leerhuis Zutphen is een plek om met elkaar meer te leren over God en de Bijbel. Het doel is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei. Daardoor wordt de relatie met God de Vader, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest verdiept en versterkt. Daarvoor bieden we een aantal activiteiten aan die toegankelijk zijn voor iedereen.

Met elkaar:

• Leren we over het christelijk geloof
• Oefenen we ons in christelijke vaardigheden
• Ontwikkelen we onze gaven en talenten
• Ontdekken wij wie we zijn in de wereld
• Zoeken we verbinding en ontmoeting

De activiteiten vinden steeds plaats in De Lichtbron aan de Willem Dreesstraat te Zutphen.

Voor vragen of aanvullende informatie: leerhuis@delichtbron-zutphen.nl Jaap Spoelstra en Annemieke Wesseling

Cursus “Ontdekkend Bijbellezen”

Op maandag 3 en 10 juni neemt Cor Pitlo ons mee in het lezen van de Bijbel.

Ontdekkend Bijbellezen, intensief Bijbellezen, komen we daar nog aan toe, voor onszelf of samen? Maar als kind van God willen we toch weten wie die God, onze Hemelse Vader is? Zijn Woord, dat “gestolde spreken van God”, dat wil je toch kennen en daar wil je toch meer over weten?

Wie bijbel leest wordt opgenomen in die lange rij van mensen, die al eeuwen Gods woorden horen en lezen. En ja, we vormen in de 21ste eeuw de achterhoede. Wat zal de hemel al vol zijn met onze broers en zussen: Zijn kinderen. Wat zal er daar een vreugde zijn over ons verlangen om meer over onze Vader te leren.

Ga je mee Bijbel lezen, hardop en nogmaals, intensief en steeds weer ontdekkend wat Hij tot u/jou wil zeggen. Zijn liefde voor jou, zijn gang met Zijn volk in de geschiedenis, Zijn beloften via Jezus, Zijn eeuwige toekomst voor jou en mij (als je Hem aanneemt als Heer en Redder). We mogen onze tijd, ons leven spiegelen aan de Bijbel en dan die rijkdom ontdekken.

We gaan hoofdstukken lezen in een groep, contextueel en met onderscheid tussen geschiedenis, proza en poëzie, cultuur en boodschap. Hardop, omdat zeker de Thora gemaakt is om te horen, en voor onszelf, terwijl we aandachtig en met open hart de boodschap in ons opnemen. Zijn Geest zal ons leiden, daarom bidden we om Zijn aanwezigheid! Doe mee met twee workshops om te ervaren wat er staat en waarom; in welke context, met welke boodschap; en wat kunnen we ermee? Ontmoet God in Zijn Woord!

Cursusleider: Cor Pitlo

Data: maandag 3 en 10 juni om 19:30 uur

Locatie: De Lichtbron, Willem Dreesstraat 4, Zutphen